Welcome to Khak Art Gallery
Iranian Art Khak Gallery
Visit Us
#1 Jila Alley, Basiri St. Gholhak
Shariati Ave. IRAN TEHRAN
TEL: (0098-21) 22 60 54 65
OFFICE VILLA 21, 4B ST. , AL HUDAIBA 322 - MARSAM MATTAR ART CENTER Dubai - United Arab Emirates
All Rights Reserved by
KhakGallery @ 2020


نمایشگاه «در پی معنا» در گالری خاک ( ENGLISH )

SEND TO A FRIEND!

نویسنده جواد اعرابی

گالری خاک از ۳۰ آذرماه ۱۳۸۶میزبان یک مجموعه عکس اثر علیرضا فانی تحت عنوان «در پی معنا» است.


علیرضا فانی متولد ۱۳۵۴ شهر تهران است و از سال ۱۳۷۶ به طراحی گرافیک و عکاسی اشتغال داشته است. او عکاس گرافیستی است که این دو ویژگی در آثار به نمایش درآمده اش درگالری دیده می شود. نمایشگاه در پی معنا حاوی ۱۰ تابلو است که چند یا چندین عکس را در بر می گیرد.


سوژه اصلی این عکس ها یک زن است که در هرعکسی با یکی از حروف الفبا فیگور خاصی را گرفته است. حروف واژه ها را می سازند و از ترکیب واژه ها جمله ای به دست می آید که مقصودی را بیان می کند. هنرمند با جدا کردن حروف از واژه ها و قرار دادن آن در برابر سوژه انسانی عکس ها، ارتباط تقابلی و در عین حال مداراجویانه ای به وجود آورده است.


در تابلویی ارتباط سوژه و حرفی در یک حالت تکرار می شود که شاید بتوان گفت که نسبت برخی از حروف با انسان از یک نسبت ثابت برخورداراست. گاهی این ارتباط، تقابلی است یعنی اگر از زاویه ای انسان بر حروف مسلط است، درست از زاویه مقابل آن، این ارتباط عکس می شود. گاهی این حروف ترکیبی از ارتباطات را به وجود می آورد که بستگی به طرز قرارگرفتن گاهی مسلط، گاهی تحت تسلط هستند و در مواقعی نیز در حالتی مدارا جویانه واقع می شوند.


حروف از دید هنرمند داری هویتی هستند که مستقل از واژه ها بایستی به آنها نگریست و برای یافتن معنا درک این هویت ضروری است. در این تابلوها حروف از واژه ها جدا شده اند و با انسان پیوند خورده اند. عکاسی مجموعه تلویزیونی «گمگشته» (۱۳۸۰)، عکاسی تآتر «بسه دیگه خفه شو» (۱۳۸۱)، عکاسی تآتر «کالیگولا‌ شاعر خشونت» (۱۳۸۲)، عکاسی تآتر «زمین صفر» (۱۳۸۳)، و طراح گرافیک گروه تآتر بازی از سال۱۳۸۰از دیگر فعالیت های هنری علیرضا فانی است.


نمایشگاه در پی معنا اولین نمایشگاه انفرادی علیرضا فانی است. او پیش از این در نمایشگاه های گروهی شرکت کرده است. در اولین دوسالانه بین المللی پوستر جهان اسلام در سال ۱۳۸۳ به طور مشترک جایزه اول را گرفته است و پوستر نمایش «بسه دیگه خفه شو» او یکی از ۲۰ پوستر برگزیده تاتر پس از انقلاب است.


این نمایشگاه تا ۱۱ دیماه برقرار است و ساعت ۱۷ الی ۲۱ برای بازدید ازاین نمایشگاه مقرر شده است.